בעד ונגד ביו דיזל ודלק חלופי

יתרונות וחסרונות של ביודיזל:

כל שימוש באנרגיה יוצר זיהום ופגיעה באיכות הסביבה. כשוחרי איכות סביבה אנו שואפים למזער את הנזק הסביבתי. ביודיזל כמו כל מקור אנרגיה יוצר זיהום בעת השימוש ובעת ההפקה.

יתרון נוסף שהינו משמעותי למדינת ישראל ולעולם המערבי הוא שחרור התלות ממדינות ערב והמדינות השולטות במחצבי הנפט.

יתרונות השימוש בביודיזל:

 • ביודיזל דומה מאוד בתכונותיו לדיזל ולכן יכול להוות תחליף מלא לסולר ללא התאמות מסובכות ויקרות.
 • בארץ, רכישת ביודיזל זולה מסולר.
 • ביודיזל ניתן לייצור מקומי משמן משומש.
 • ייצור ביתי של ביודיזל פשוט וחוסך את עלות הדלק והתלות במחירי הדלקים שאינם יציבים.
 • פליטת המזהמים מביודיזל נמוכה יותר, הריח הנפלט מהאגזוז נעים הרבה יותר מריח הסולר.
 • ביודיזל בטוח לשימוש ושינוע.
 • משפר את השימון במנוע, (אחרי הכל זה שמן).
 • לביודיזל אוקטן גבוה יותר.

חסרונות השימוש בביודיזל:

1) ירידה בביצועי מנוע: האנרגיה המופקת מביודיזל נמוכה בכ – 11% מבסולר. ולכן עשויה להיות ירידה בביצועי המנוע. בפועל לא מדווח על ירידה בביצועי מנוע עקב שימוש בביודיזל. כיוון המנוע לשימוש בביודיזל עשוי לפגוע באחריות היצרן לרכב. שימוש בתערובות ביודיזל כגון b5 ו b20 אינו מצריך התאמות במנוע ולרוב מותר על פי תנאי האחריות (יש לבדוק עם יצרן הרכב את תנאי האחריות).

1) בעיות במנוע בשימוש בביודיזל: המנועים החדישים (לרוב מסילה משותפת) מתוכננים לעבוד עם דלק מחצבי (סולר), השימוש בביודיזל עשוי ליצור את הבעיות הבאות:

- סתימת פילטר דלק בעת המעבר לביודיזל.

- בעיות בהזרקה (injector coking).

- תפיסת רינגיים בבוכנה.

יצור ביתי –יצור מקומי:

 • בייצור ביתי הביודיזל עשוי להיות באיכות נמוכה.
 • איכות משתנה של חומרי הגלם עשויה לגרום לביודיזל באיכות משתנה.

בעיות אחסון ותפעול:

 • אחסון ממושך עשוי לפגוע באיכות הביודיזל ולגרום לפירוק.
 • בטמפרטורה נמוכה ביודיזל הופך לצמיגי ועשוי לסתום מסנני סולר.
 • באחסון ממושך עשויות להיווצר פטריות הגורמות לקורוזיה ובעיות בפילטרים.

בעיות סביבתיות:

 • שמן משומש – כמות השמן המשומש מאוד מוגבלת ומשמשת למזון בעלי חיים, השימוש בשמן זה לייצור ביודיזל מעלה את מחירי המזון לבעלי חיים.
 • שמן חדש – השימוש בשמן חדש מעלה את מחירי המזון העולמיים.
 • שטחי גידול – אין מספיק שטחי גידול לצמחים המשמשים להפקת שמן, כריתת יערות הינה פגיעה סביבתית חמורה מאוד.

לסיכום:

ביודיזל מהווה תוסף מעולה לסולר, החסכון הכלכלי בשימוש בביודיזל מפצה על החסרונות הנגרמים למשתמש. אם זאת לא נראה כי ביודיזל יכול להוות תחליף אמיתי לסולר.