מס על ביודיזל 2010

מהפכת מיסוי ירוק אוגוסט 2010
אחרי כל ההבטחות לפטור ממס לדלקים ירוקים, נראה כי חזון הביודיזל בארץ עדיין רחוק.
דו"ח ועדת מיסוי ירוק 2007 קבע חובת מהילה של 5% ביודיזל בכל הסולר בישראל. טענות שונות ועיכובים עיכבו את ההחלטה עד כה,  לאור הממצאים היינו מצפים לפטור ממס לביודיזל לפחות מייצור מקומי, ומענקים ותוכניות לעידוד הייצור והשימוש בביודיזל.
אך [...]