עוברים ליסוע על גז – כן או לא

גז טבעי לרכב
עוברים לאנרגיה ירוקה
האנושות כבר עברה לעשור השני של המילניום השלישי ועומדים בפניה אתגרים מכריעים כגון התמודדות עם משברים כלכליים והתנהגות ירוקה יותר לנוכח שינויי האקלים, כתוצאה מההתחממות הגלובלית. פליטות גזי חממה וזיהום האוויר על ידי האדם אינם ביטויי קלישאה שחוקים אלא מציאות חדשה שכבר לא ניתן להתכחש אליה. ממשלות כיום מודעות יותר מתמיד [...]