מענק למחקר ביודיזל ודלקים חלופיים

הצעה למענקים וסיעו למימון מחקרים ישימים עבור התעשיה בייצור ביומסה כולל ביודיזל

המשרד להגנת הסביבה ומשרד המדען הראשי פירסמו קול קורא להגשת הצעות מחקר בתחומים הבאים כאשר התוצר הוא דלק המתאים לשימוש בתעשייה או לתחבורה.

הדלק יכול להיות ביוגז, ביודיזל, סינגז או סוגי דלק נוספים לשימוש הנ"ל.

 

. 1 הפקת דלק מבוצות מתקני טיהור שפכים.

2 . הפקת דלק מאשפה עירונית אורגנית.

3 . הפקת דלק מזבל בעלי חיים )בקר, עופות, כבשים ואחרים(.

4 . הפקת דלק מפסולת צמחית )פסולת חקלאית, גזם, עודפי יבול, עודפי

בתי אריזה(.

5 . הפקת אנרגיה )או דלק( משפכים תעשייתיים בעלי ריכוזים נמוכים

יחסית של חומר אורגני ) 3,000-10,000 מג"ל צח"כ .)COD

6 . אופטימיזציה של תהליכי עיכול אנאירובי להפקת ביוגז.

7 . מניעת/הפחתת מזהמים קורוזיביים בביוגז )כמו H2S , שמעכב שימוש

בביוגז להפעלת מנועים וגנרטורים(.

 

ניתן להגיש הצעות למחקרים שעשויים להיות שימושים בתעשיה מסחרית,

את ההצעות יש להגיש עד לתאריך ה 15.8.10 במשרד להגנת הסביבה בלשכת המדען הראשי.

 

שעות פתיחה:

ימים א – ה בין השעות 9:00-16:00

כתובת:

רח' כנפי נשרים 5, קומה 4, גבעת שאול, ירושלים

טלפון:

02-5663754 , 02-6553859

פורסם ביום: 17 ביולי, 2010 | בשעה: 4:22 am | קטגוריות: ארועים וכנסים בתחום הדלק החלופי בארץ ובעולם | ניתן להתעדכן בתגובות חדשות לפוסט באמצעות פיד RSS 2.0. ניתן להוסיף תגובה, או לשלוח טראקבק ישירות מאתרך.

הוסף תגובה !